top of page
creole_header.png
cbbba_logo_horiz.png

SOU KOWALISYON AN

Kowalisyon pou aksѐ bilten vot nwa ak mawon se yon kowalissyon ki ankouraje epi pwoteje dwa pou vote epi li konpoze de Ponder Latinx, Fon Edikasyon L’Egal, Federasyon Panyòl ak Black Voters Matter (Florid). Nou travay ansanm nan tout limit pou satisfѐ bezwen kominite nou yo. Kowalisyon an valѐ moun nou yo ankouraje tout potansyѐl yo pou yo patisipe nan eleksyon lib e jis, asire ke chak vòt konte pa edike votѐ yo nan pwosesis la genyen ladan yo vote pa lapòs ak lòt metòd.

Sou ane ki sot pase a, òganizasyon endividyѐl nou yo te kominike ak fѐ efò kontak moun nwa ak mawon ki difisil yo konte kominote yo nan fowòm edikasyon, evѐnmen, media sosyal, bankѐ telefòn epi fѐ kontak ak pòt moun yo. Kolektivman efò nou yo te eseye rive nan 100,000 Floridyen asire key o ap konte nan resansman 2020 la. Nou gen yon kapasite istorik ak pwouve yo dwe message yo pi byen ak pi konfyans pou kominote nou yo.

ALACHUA COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 9:00AM-6:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

alachua

BAY COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 24-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

bay

BROWARD COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

broward

DUVAL COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

duval

ESCAMBIA COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

ESCAMBIA

GADSDEN COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 9:00AM-6:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

GADSDEN

HILLSBOROUGH COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

HILLSBOROUGH

JACKSON COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 8:00AM-5:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

JACKSON

JEFFERSON COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 8:00AM-4:30PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

JEFFERSON

LAKE COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 10:00AM-6:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

LAKE

LEON COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 8:00AM-6:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

LEON

MADISON COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 8:00AM-6:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

MADISON

MARION COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 8:00AM-6:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

MARION

MIAMI-DADE

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

MIAMI

OKALOOSA COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

OKALOOSA

ORANGE COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

ORANGE

OSCEOLA COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 8:00AM-8:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

OSCEOLA

PALM BEACH COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

PALM BEACH

PINELLAS COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

PINELLAS

POLK COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

POLK

SEMINOLE COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

SEMINOLE

ST.LUCIE COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-OCTOBER 31| 8:00AM-6:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

STLUCIE

VOLUSIA COUNTY

WANT TO VOTE BY MAIL?

VOTE BY MAIL DEADLINE | OCTOBER 24, 2020

WANT TO VOTE EARLY?

EARLY VOTE DATES | OCTOBER 19-NOVEMBER 1 | 7:00AM-7:00PM

WANT TO VOTE ON ELECTION DAY?

ELECTION DAY HOURS | 7:00AM-7:00PM

VOLUSIA

ABONMAN

Thanks for submitting!

bottom of page